Ongewenst gedrag in het nieuws.

BRON: LVV

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon aan

Het initiatiefwetsvoorstel in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is op 23 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Werkgevers tot 10 werknemers zijn uitgezonderd van de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarvoor is een amendement aangenomen.

Het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon.

Sociaal veilige werkomgeving

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Zo