Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is gedrag dat door de betrokken partijen als hinderlijk, respectloos, intimiderend, bedreigend, discriminerend of beledigend wordt ervaren.
Het kan zowel op de werkvloer als in andere sociale contexten voorkomen. Voorbeelden van ongewenst gedrag op het werk zijn onder andere pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, roddelen of het verspreiden van geruchten.

Ongewenst gedrag kan ernstige emotionele en psychologische gevolgen hebben voor de slachtoffers. Het is belangrijk om bewustzijn te creëren over ongewenst gedrag en organisaties hanteren meestal een beleid om dergelijk gedrag tegen te gaan. Dit omvat het bevorderen van een veilige werkomgeving en het aanstellen van een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen met hun klachten en zorgen.


Mogelijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag:

Grensoverschrijdend gedrag kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor het slachtoffer als voor de bredere samenleving. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

  1. Emotionele en psychologische schade: Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen te maken krijgen met emotionele trauma’s, angstgevoelens, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere psychische problemen. Dit kan leiden tot verminderd zelfvertrouwen, verlies van eigenwaarde en moeilijkheden in de omgang met anderen.
  2. Fysieke schade: Sommige vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals fysiek geweld, kunnen direct fysieke schade veroorzaken, zoals verwondingen, blauwe plekken, botbreuken, en in extreme gevallen zelfs de dood.
  3. Sociale isolatie: Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen zich vaak terugtrekken uit sociale interacties en relaties. Ze kunnen zich angstig voelen om anderen te vertrouwen en kunnen moeite hebben om zich op hun gemak te voelen in sociale situaties.
  4. Negatieve impact op werk of onderwijs: Grensoverschrijdend gedrag kan de productiviteit en prestaties op het werk of op school verminderen. Slachtoffers kunnen zich moeilijk concentreren, angstig zijn om naar het werk of school te gaan, en de situatie kan hun carrièrekansen en academische groei beïnvloeden.
  5. Economische gevolgen: Grensoverschrijdend gedrag kan ook leiden tot hogere kosten voor gezondheidszorg, verlies van productiviteit en mogelijke juridische procedures. Dit kan een negatieve impact hebben op zowel het individu als de bredere samenleving.


Het is essentieel om grensoverschrijdend gedrag serieus te nemen, te voorkomen en aan te pakken, zodat de schadelijke gevolgen kunnen worden geminimaliseerd en mensen in veilige en respectvolle omgevingen kunnen leven en werken.